logo Antilles Biotechnologies - abt fr en tw ch
a.b.t.的所有品种受品种权保护,非经授权不得任意生产

admin@antilles-biotech.com

Antilles Bio Technologies - a.b.t.

1 Rue des Nuées Ardentes,

97218 Grand Riviére,

Martinique

France

telphone +596 696 176499

安地列斯生物科技公司 (a.b.t.) - ©2013. 版权所有。我们保证所有植物在离开实验室时都在最佳的状态下,没有害虫与病害污染。
email: admin@antilles-biotech.com